Vol266女神Egg-尤妮丝三亚旅拍私房白衬衫配肉丝裤袜秀完美身材诱惑写真64P尤妮丝花漾

Vol266女神Egg-尤妮丝三亚旅拍私房白衬衫配肉丝裤袜秀完美身材诱惑写真64P尤妮丝花漾

 又气痔,大便难而血出,肛亦出外,良久不肯入。前用经效,后用便增剧,一又云∶且香港脚为病,不同余病。

又云∶昼日莫多卧,须力起遨游,舒畅情性,勿恣睡也。肿进者,逐灸前际取住乃止。

取地黄叶于坏瓦器中捣之使烂,待干,刮取末,涂验。或生腋下,或生颈边,肿起如蝎虫之形,寒热而溃成。

少者灸四边,中者灸六处,大者灸八处,壮数、处所不患多也。内容:《病源论》云∶肾气盛,为志有余,则病腹胀,飧泄,体肿,喘咳,汗出目黑,小便黄。

日二七度,唾之即止。内容:《病源论》云∶血气虚则肾气弱,肾气弱则骨髓枯竭,故发变白也。

轻浅疮十日出,深疮二十日出,终遂不得停肉中。恐热势归里,当时虽好,久之不佳。

Leave a Reply