Vol145嫩模伊诺私房无内黑丝裤袜全裸上身胶带遮点惹火诱惑42P伊诺尤物馆

Vol145嫩模伊诺私房无内黑丝裤袜全裸上身胶带遮点惹火诱惑42P伊诺尤物馆

一女子因怒捶胸,腹痛,经行如崩,作呕不食,面色青赤,两关脉大而虚,此肝经火动,脾经血伤也,用加味逍遥散,二剂血止;次用异功散加柴胡、升麻而愈。一小儿十五岁,久不愈,发热体瘦,面白嗳气,恪服消食清热药等,余谓心火虚而脾气弱也,先用八味丸为主,佐以六君子汤、补中益气汤寻愈。

若脾土实,心火旺而逆乘,以致痫者,此实邪也。若口舌咽喉肿痛,疮毒甚也,用射干鼠粘子汤。

若白色将靥如豆壳者,盖因初起,饮水过多,其靥不齐,俗呼倒靥,不妨,但须实表之剂自愈。若初起肿硬作痛者,先用龙胆泻肝汤一二剂,肿痛不减,用仙方活命饮二剂。

后停食惊骇,目直发搐,口噤流涎,手指逆冷,用五味异功散,此肝木旺脾土受侮,饮食内作而然,用五味异功散加钩藤一小儿溃疡变痉如前,面色青赤,此心肝二经血虚而有热也,先用八珍汤加柴胡、牡丹皮,又用加味逍遥散加五味一小儿溃疡,忽汗出不止,手足并冷,先用补中益气汤加肉桂、五味子数剂,诸症渐愈。一小儿痘疮作渴饮冷,痰涎不利,此上焦热毒所致,先君用人参清膈散、犀角地黄汤各一剂,热退痰清;又用四圣散而痘起浆贯,用参四圣散浆回痂脱。

 古人云∶善服药不若善保养。撤消通气散治打扑伤损及乳痈便毒初起,或气滞作痛尤效。

脓成而不溃,或溃而不敛者,脾气虚弱也,用益气养荣汤。一小儿患此,面赤作渴,心脉洪大,此心经之症,内用柴胡栀子散,外用六仙散而愈。

Leave a Reply